Prawo zamówień publicznych

Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców budowlanych działających na terenie całej Polski. W zakresie zamówień publicznych oferujemy:

 • reprezentację oraz sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych z tytułu zapłaty za roboty budowlane (w tym roboty dodatkowe)
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
 • reprezentacja wykonawców w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości
 • sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
 • udzielanie Zamawiającym wsparcia w problematycznych zagadnieniach, związanych z rozpisaniem przetargu, wyłonieniem najkorzystniejszej oferty lub odnalezieniem prawidłowej podstawy prawnej wymaganych działań.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów dotyczących współpracy.

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria zapewnia fachową i zindywidualizowaną obsługę spraw z prawa cywilnego oraz rodzinnego. Zajmujemy się m.in: […]

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej we wszelkich postępowaniach karnych. Wieloletnie doświadczenie pomaga racjonalnie ocenić szanse […]

  Specjaliści Kancelarii oferują kompleksową i skuteczną obsługę przedsiębiorców. Wyróżnia nas szybki czas realizacji zleceń oraz […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki jest przygotowanie […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. […]

  Sprawne poruszanie się w tej dziedzinie prawa pozwala naszym Klientom osiągać zamierzone cele w sporze […]

  Ochrona praw nabywców nieruchomości Bez względu na to czy zakup nieruchomości nastąpił z rynku pierwotnego […]

  Na Twojej drodze do wypłaty pełnego odszkodowania stoi Ubezpieczyciel z armią przeszkolonych likwidatorów, rzeczoznawców oraz […]