Prawo administracyjne

Znajomość prawa administracyjnego nakłania na nas przede wszystkim obowiązek wyjaśnienia Klientom zawiłości postępowania przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego jak również przed Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sprawne poruszanie się w tej gałęzi prawa pozwala nam na częste osiągnięcie przez Klientów celu w sposób inny, niż pierwotnie, bezskutecznie forsowany przed organami administracji.

Usługi z zakresu prawa administracyjnego obejmują:

 • opracowywanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
 • reprezentację w sprawach z udziałem lub przeciwko organom rentowym lub emerytalnym
 • reprezentację przed Urzędem Patentowym
 • reprezentację w postępowaniach przed organami administracji
 • reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, począwszy od sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentację w sprawie legalizacji samowoli budowlanej
 • reprezentację w sprawie nałożenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnymi

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria zapewnia fachową obsługę spraw z szeroko pojętej gałęzi prawa cywilnego, zarówno w zakresie porad […]

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej dla osób zaangażowanych w postępowanie karne. Zapewniamy udział w sprawie […]

  Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i […]

  Z nieukrywaną przyjemnością podejmujemy się zleceń z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wyzwań postawionych przed […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki kancelarii pozostaje […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. […]

  Ochrona praw nabywcy nieruchomości Zakup nowego mieszkania i jego wykończenie to zwykle ważne wydarzenie w […]

  Ochrona praw osoby poszkodowanej Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia ponad wypłacone przez ubezpieczyciela lub sprawcę kwoty […]