Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria zapewnia fachową obsługę spraw z szeroko pojętej gałęzi prawa cywilnego, zarówno w zakresie porad prawnych związanych z pozasądowymi czynnościami prawnymi jak
i w związku z reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Przedmiotem oferty pozostaje w szczególności świadczenie usług w zakresie :

 • udzielania porad prawnych na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego oraz dokumentów
 • prowadzenia windykacji wymagalnych wierzytelności pieniężnych
 • prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód, separację, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, ustalenie kontaktów, podział majątku
 • prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy, w tym ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, zapłatę zaległego wynagrodzenia, odprawy lub ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • prowadzenia spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • obsługi spraw z zakresu prawa bankowego, w tym stwierdzenia nieważności umów kredytowych lub ubezpieczeniowych zawierających niedozwolone klauzule umowne (kredyty „frankowe”, polisolokaty)
 • obsługi sprzedaży lub nabycia nieruchomości i roszczeń nabywcy nieruchomości związanych z rękojmią lub gwarancją
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego, w tym związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą lub darowiznami nieruchomości oraz ruchomości, naruszeniem posiadania, zasiedzeniem, prawem dożywocia na nieruchomości
 • roszczeń o usunięcie z BIG nieprawdziwych informacji o podmiocie gospodarczym

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej dla osób zaangażowanych w postępowanie karne. Zapewniamy udział w sprawie […]

  Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i […]

  Z nieukrywaną przyjemnością podejmujemy się zleceń z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wyzwań postawionych przed […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki kancelarii pozostaje […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. […]

  Znajomość prawa administracyjnego nakłania na nas przede wszystkim obowiązek wyjaśnienia Klientom zawiłości postępowania przed organami […]

  Ochrona praw nabywcy nieruchomości Zakup nowego mieszkania i jego wykończenie to zwykle ważne wydarzenie w […]

  Ochrona praw osoby poszkodowanej Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia ponad wypłacone przez ubezpieczyciela lub sprawcę kwoty […]