Odszkodowania

Ochrona praw osoby poszkodowanej

Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia ponad wypłacone przez ubezpieczyciela lub sprawcę kwoty stanowi częstą potrzebę osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Badanie prawidłowości odmownych lub zaniżonych decyzji dotyczących odszkodowania wymaga znajomości przepisów prawa i warunków umów. Umiejętność ich analizy pod kątem danego wypadku, wspierana niezbędnym doświadczeniem, pozwala na bezpieczne dochodzenie roszczeń takich jak:

 • odszkodowanie za udział w wypadku komunikacyjnym
 • odszkodowanie za szkodę w nieruchomości lub wyrządzoną w związku z nienależytym stanem nieruchomości
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
 • zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
 • odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym
 • zadośćuczynienie za zmarnowany urlop i odszkodowanie związane z nienależycie wykonanymi świadczeniami biura podróży
 • odszkodowanie za wydarzenie objęte ochroną polisy ubezpieczeniowej OC, AC lub NNW dla prowadzonej działalności gospodarczej

Nie każda sprawa nadaje się do dalszej likwidacji w związku z czym Kancelaria pierwszorzędnie wydaje rzetelną opinię o szansach powodzenia sprawy.

Ochrona praw uczestnika imprezy turystycznej

Obniżenie ceny przysługuje nam za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność naszych wakacji z ofertą jaką przygotowało biuro podróży. Niższy standard hotelu, brak klimatyzacji, basenu lub nieodpowiednia jakość posiłków to najczęściej spotykane problemy wynikające przeważnie z overbookingu.

Po powrocie z wakacji, w zależności od rodzaju doznanego na urlopie zawodu, możemy dochodzić od biura podróży zapłaty, wynikającej z kilku podstaw:

 • odszkodowanie za poniesione dodatkowe koszty związane z wykupieniem na wycieczce obiecanego nam pierwotnie „w pakiecie” standardu
 • zadośćuczynienie za zmarnowany urlop stanowiące rekompensatę za stres, zawiedzione nadzieje i utratę możliwości wypoczynku urlopowego

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria zapewnia fachową obsługę spraw z szeroko pojętej gałęzi prawa cywilnego, zarówno w zakresie porad […]

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej dla osób zaangażowanych w postępowanie karne. Zapewniamy udział w sprawie […]

  Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i […]

  Z nieukrywaną przyjemnością podejmujemy się zleceń z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wyzwań postawionych przed […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki kancelarii pozostaje […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. […]

  Znajomość prawa administracyjnego nakłania na nas przede wszystkim obowiązek wyjaśnienia Klientom zawiłości postępowania przed organami […]

  Ochrona praw nabywcy nieruchomości Zakup nowego mieszkania i jego wykończenie to zwykle ważne wydarzenie w […]