Ochrona praw nabywcy

Ochrona praw nabywcy nieruchomości

Zakup nowego mieszkania i jego wykończenie to zwykle ważne wydarzenie w życiu. Ogrom wydatków z nim związanych nie zawsze idzie w parze z jakością wykończenia po stronie sprzedawcy nieruchomości oraz usług budowlanych.

Radość z przeprowadzki zepsuć mogą wady lokalu lub prac wykończeniowych, o których kupujący nie wiedział w dniu uiszczenia ceny. Nierzadko późniejsze zachowanie sprzedawcy, jak również inne obowiązki życia codziennego skutecznie zniechęcają Nabywców do dochodzenia swoich praw.

Bez względu na to czy zakup nastąpił z rynku pierwotnego czy wtórnego, Nabywca może – prócz odstąpienia od umowy – domagać się od sprzedawcy nieruchomości lub usług wykończeniowych obniżenia ceny z uwagi na wykryte wady lub odszkodowania za usuwanie ich skutków.

Kancelaria w obsłudze spraw dotyczących wad nieruchomości lub umowy o dzieło wspiera się fachową pomocą rzeczoznawców budowlanych. Pękające ściany, nieszczelności stolarki okiennej, wadliwa wentylacja, nieodpowiednie wyciszenie pomiędzy lokalami, wadliwy projekt, źle wykonana zabudowa kuchenna. Wszystkie te przypadki uzasadniają roszczenie o zapłatę.

W przypadku zaistniałego już sporu zapewniamy bezpłatną analizę sprawy.

Kancelaria udziela również kompleksowego wsparcia na etapie zakupu nieruchomości, poprzez pełną obsługę transakcji, w ramy której wchodzą :

 • analiza umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej (w tym deweloperskiej) lub umowy przenoszącej własność
 • wskazanie niedozwolonych klauzul umownych oraz niekorzystnych zapisów forsowanych przez sprzedawcę
 • propozycja zapisów chroniących interes Nabywcy z zachowaniem równości stron umowy oraz wskazanie potrzeby doprecyzowania warunków dotyczących wrażliwych dla Klientów okoliczności, mających miejsce w trakcie realizacji inwestycji lub już podczas korzystania z zakupionej nieruchomości
 • negocjacja warunków umowy ze sprzedawcą

Ochrona praw nabywcy pojazdów i leasingobiorców

Zasady rękojmi i gwarancji wynikające z trójstronnego porozumienia jakim jest umowa leasingu, nierzadko skomplikowane, wywołują u korzystającego wrażenie braku możliwości ochrony swojego interesu. Leasingobiorca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi wykazać się większymi niż konsument umiejętnościami w zakresie techniki samochodowej i prawa umów aby skutecznie dochodzić swoich uprawnień. Nie oznacza to jednak, że leasingobiorca nie ma możliwości odstąpienia od umowy, zmniejszenia rat leasingu lub uzyskania odszkodowania w przypadku zakupu wadliwego pojazdu. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy sprzedaży na korzystającego przechodzą co do zasady niemal wszystkie uprawnienia wobec sprzedającego, jakie firma leasingowa ma w związku z transakcją. W ten sposób jako Leasingobiorca możesz żądać:

 • obniżenia i zwrotu części ceny (rzutującej na wartość rat leasingu)
 • usunięcia wady, czy np. naprawy rzeczy
 • wymiany rzeczy na wolną od wad
 • odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z brakiem możliwości użytkowania z wadliwego pojazdu
 • odstąpienia przez leasingodawcę od umowy sprzedaży pojazdu i unieważnienia umowy leasingu.

Podjęta przez korzystającego decyzja o sporze ze sprzedawcą lub leasingodawcą nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, przede wszystkim na obowiązek zapłaty rat, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.

Tożsame uprawnienia przysługują również bezpośrednim nabywcom pojazdów, bez względu czy zakup został dokonany od konsumenta, salonu czy też firmy zajmującej się handlem używanymi pojazdami.

Kancelaria w ramach swojej oferty zapewnia również fachowe zaplecze specjalistów z zakresu techniki samochodowej, których opinie pozwalają na pewne i precyzyjne określenie roszczeń.

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria zapewnia fachową obsługę spraw z szeroko pojętej gałęzi prawa cywilnego, zarówno w zakresie porad […]

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej dla osób zaangażowanych w postępowanie karne. Zapewniamy udział w sprawie […]

  Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i […]

  Z nieukrywaną przyjemnością podejmujemy się zleceń z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wyzwań postawionych przed […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki kancelarii pozostaje […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. […]

  Znajomość prawa administracyjnego nakłania na nas przede wszystkim obowiązek wyjaśnienia Klientom zawiłości postępowania przed organami […]

  Ochrona praw osoby poszkodowanej Dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia ponad wypłacone przez ubezpieczyciela lub sprawcę kwoty […]