Ochrona praw nabywcy

Ochrona praw nabywców nieruchomości

Bez względu na to czy zakup nieruchomości nastąpił z rynku pierwotnego czy wtórnego, nabywca może odstąpić od umowy, domagać się obniżenia ceny z uwagi na wykryte wady lub żądać odszkodowania za ich usunięcie.

Kancelaria w obsłudze spraw dotyczących wad nieruchomości lub nieprawidłowych remontów wspiera się fachową pomocą rzeczoznawców budowlanych. Pękające ściany, nieszczelności stolarki okiennej, wadliwa wentylacja, nieodpowiednie wyciszenie pomiędzy lokalami, wadliwy projekt, źle wykonana zabudowa kuchenna. Wszystkie te przypadki uzasadniają roszczenie o zapłatę. Udzielamy również kompleksowego wsparcia na etapie zakupu nieruchomości, poprzez pełną obsługę transakcji tj.:

 • analizę umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej (w tym deweloperskiej) lub umowy przenoszącej własność
 • wskazanie niedozwolonych klauzul umownych oraz niekorzystnych zapisów forsowanych przez sprzedawcę
 • propozycja zapisów chroniących interes Nabywcy
 • negocjacja warunków umowy ze sprzedawcą.

Ochrona praw nabywców pojazdów i leasingobiorców

Jako nabywca pojazdu lub leasingobiorca masz wiele możliwości w przypadku wykrycia wad w pojeździe. Możesz żądać:

 • obniżenia i zwrotu części ceny pojazdu
 • usunięcia wady
 • wymiany rzeczy na wolną od wad
 • odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z brakiem możliwości użytkowania z wadliwego pojazdu
 • odszkodowania za koszty poniesione w celu usunięcia wykrytych wad
 • unieważnienia umowy sprzedaży / leasingu.

Kancelaria w ramach swojej oferty zapewnia również fachowe zaplecze specjalistów z zakresu techniki samochodowej, których opinie pozwalają na pewne i precyzyjne określenie roszczeń przed wdaniem się w formalny spór.

Potrzebujesz pomocy?

Zostaw nam swój numer - odezwiemy się możliwie jak najszybciej!

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

  Kancelaria zapewnia fachową i zindywidualizowaną obsługę spraw z prawa cywilnego oraz rodzinnego. Zajmujemy się m.in: […]

  Kancelaria udziela pełnej pomocy prawnej we wszelkich postępowaniach karnych. Wieloletnie doświadczenie pomaga racjonalnie ocenić szanse […]

  Specjaliści Kancelarii oferują kompleksową i skuteczną obsługę przedsiębiorców. Wyróżnia nas szybki czas realizacji zleceń oraz […]

  Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi wykonawców budowlanych działających na terenie całej Polski. W zakresie […]

  Kancelaria zapewnia pełne wsparcie dla przedsiębiorców będących administratorami danych osobowych. Głównym obszarem praktyki jest przygotowanie […]

  Nasz zespół składa się z prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. […]

  Sprawne poruszanie się w tej dziedzinie prawa pozwala naszym Klientom osiągać zamierzone cele w sporze […]

  Na Twojej drodze do wypłaty pełnego odszkodowania stoi Ubezpieczyciel z armią przeszkolonych likwidatorów, rzeczoznawców oraz […]