Umowa dla Kupującego używany samochód

Mega okazja znaleziona w sieci, samochód sprawdzony według wskazówek z artykułu ,,Jak przygotować się do zakupu używanego samochodu?‘’ – czas podpisać skuteczną i bezpieczną umowę.

Szczegółowe informacje dotyczące samochodu

W umowie wpisz markę, model, rok produkcji, numer VIN oraz precyzyjny przebieg samochodu (żadnych przybliżeń). Jeżeli kupujesz uszkodzony pojazd, dokładnie opisz rodzaj i charakter uszkodzeń. Pod żadnym pozorem nie zgadzaj się na wpisanie ogólnego stwierdzenia ,,samochód uszkodzony’’, bo pozbawiasz się praktycznie wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi.

Faktyczna cena sprzedaży samochodu

Nie wpisujesz żadnych zaniżonych kwot. Często sprzedawca odmawia sprzedaży, ponieważ ,,nie opłaca mu się wpisywać pełnej kwoty i płacić podatku’’. Aby tego uniknąć, warto mieć włączony dyktafon w trakcie podpisywania umowy. Dzięki temu zawrócisz sprzedawcę z drogi przestępstwa karno-skarbowego, zapewnisz finalizację transakcji i zabezpieczysz swoje interesy w przypadku zatajonej wady.

Ukryte wyłączenie rękojmi

Wystrzegaj się zapisów ,,Kupujący zapoznał się ze stanem pojazdu i nie będzie rościł sobie żadnych praw wobec Sprzedającego w związku ze sprzedażą’’ lub ,,Strony zgodnie wyłączają rękojmię’’. Ostatnio modne są pieczątki przystawiane przez sprzedawców o w/w lub podobnej treści. Jeżeli na to pozwolisz, odpowiedzialność sprzedawcy za wady będzie wyłączona – tzw. gwarancja do bramy, a potem się nie znamy.

Informacje dotyczące OC

Ważnym punktem umowy będzie dokładne opisanie kwestii OC. Wskazujecie czy ubezpieczenie jest ważne, do kiedy i czy jest opłacone w całości. Zwróć na to uwagę, ponieważ za choćby jeden dzień bez OC nakładane są wysokie kary pieniężne.

Dobry sprawdzacz

Skutecznym postanowieniem sprawdzającym wiedzę o wadach i intencje sprzedawcy jest zapis ,,Treść ogłoszenia jest zgodna ze stanem faktycznym pojazdu’’. Drukujesz ogłoszenie i załączasz do umowy. Sprzedawca ma wtedy świadomość, że jesteś osobą przygotowaną i myślącą przyszłościowo. Jeśli coś ukrywa, zastanowi się dwa razy zanim sprzeda Ci uszkodzony samochód.

Autografy

Wszędzie czytelne podpisy, żadne parafki. Jeżeli umowa ma więcej niż jedną stronę, autografy składacie na każdej z osobna. Unikasz w ten sposób kwestionowania treści umowy przez sprzedającego w razie ewentualnego sporu.